Velkommen & info

Velkommen til MinByApp.dk

Vi udvikler og lancerer ByApp´s og CityApp´s til større og mindre byer, samt lokal landsbysamfund i hele Danmark.

Lokale ByApp kan udvikles i tæt samarbejde med landsbyerne, og her er det typisk et tæt samarbejde med, fællesråd, grundejerforeninger, borgerforeninger, handelstandsforeninger eller idrætsforeninger og MinByApp.dk, der ender ud i en lokal ByApp.

MinByApp stilles til rådighed for større, mindre byer og lokalsamfundet, for at digitalisere det lokale informations-flowet i byen, på tværs af borgere, foreninger, institutioner, erhvervslivet og kommune.
MinByApp digitalisere, forenkle og samle lokal informationen i byen og styrke den lokale handel, via fælles synlighed og her ved motivere kunderne til at blive i området .

I enkelte landsbyer/bysamfund, er det MinByApp.dk der selv lancerer den lokale ByApp.
Men fælles for alle ByApp, er at MinByApp altid tilknytter vores Team, som kan hjælper med indlæggelser, opdateringer, annoncer osv.

Tanken er at samle så meget information som muligt på et sted, således at lokale kalenderopslag og nyheder fra eks. foreninger, institutioner og erhvervsliv på en let og ukompliceret måde bliver tilgængelig, som et opslagsværk, for alle borgere i området.
Samtidig med at der er en oplagt mulighed for kommunen, at benytte de lokale ByApp til at nå ud til alle borgere med information.

Er din by den næste, der skal have en MinByApp / CityApp ?

 

Kontakt os og hør om muligheder så vi kan komme i gang.

Mail.: Kontakt@MinByApp.dk